ŠD Center Maribor ima dolgoletno tradicijo izvajanja vadbe v programih športne gimnastike. Kljub temu, da imamo ustrezne pogoje za izvajanje trenažnega procesa v moški in ženski športni gimnastiki ter TeamGym-u, želimo v prihodnosti posodobiti več kot 50 let stare objekte in jih z razširitvijo tudi oblikovati v enovito celoto, ki bo smiselno umeščena v bližnjo okolico.

S posodobitvijo sedanjih objektov in z izgradnjo novih objektov bi lahko:

  • povečali obseg ter izboljšali kakovost in varnost vadbe,
  • zadržali raven uspešnosti mariborskih telovadcev v moški in ženski športni gimnastiki,
  • razvili nove športne panoge pod okriljem GZS (akrobatika, mala in velika prožna ponjava, gimnastika za vse),
  • povečali varnost in kakovost treninga in vadbe športne gimnastike za namene vrhunskega športa ter športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.

S tovrstnimi ukrepi bi zagotovo pripomogli k širjenju gimnastičnih disciplin v regiji in v športni gimnastiki dosegali vidne uvrstitve tako na nacionalni kot tudi na mednarodni ravni, saj imamo v društvu številne mlade telovadce in telovadke, ki se že udeležujejo velikih tekmovanj v Evropi in svetu.

Vizija in poslanstvo

Člani društva
Medalje in pokali
Praznovanja
0
članov društva
0
medalj in pokalov v letu 2022
0
praznovanj v šolskem letu 2021/2022

Zgodovina

S februarskim patentom, ki ga je bil Franc Josef I. prisiljen izdati leta 1861, so narodi v avstrijski monarhiji dobili pravico do ustanavljanja društev. Slovanski narodi še vedno niso imeli enakih političnih pravic kot Nemci, zato so tudi veliko težje ustanovili svoje društvo. Nemški birokrati so se namreč na vsak način trudili, da bi bilo slovanskih društev čim manj. Tako so nemška društva veliko hitreje in lažje nastajala kot društva Slovanov. Prvo sokolsko društvo je bilo ustanovljeno 5. marca 1862 v Pragi, imenovalo se je Sokol Prazsky. Kmalu po ustanovitvi praškega Sokola se je tudi na slovensko ozemlje razširil sokolski duh in še istega leta so se začele priprave za ustanovitev podobnega društva tudi pri nas. Do le-tega je prišlo že 1. oktobra 1863, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno ljubljansko sokolsko društvo, poimenovano Južni Sokol.

Pred koncem 19. stoletja je na Slovenskem delovalo že deset sokolskih društev, ki so širila sokolsko miselnost v Ljubljani, Trstu, Gorici, Novem mestu, Prvačini, Zagorju ob Savi, Celju, Postojni, Kranju in Idriji. Močno nemško nacionalno gibanje v Mariboru je ob koncu 19. stoletja nasprotovalo sokolski ideji v tem mestu ob Dravi. Kljub izrazitemu protislovenskem vzdušju v mestu ob Dravi so tudi Slovenci leta 1900 dočakali ustanovitev prvega slovenskega športnega društva. 5. septembra 1900 je na pobudi posameznikov začelo delovati Športno društvo Maribor. Z njim so Slovenci v Mariboru dobili prvo športno združenje.

Ustanovitev Športnega društva Maribor, v katerem je prevladovala telovadba, je dala nov zalet sokolski ideji. Predvsem mlajši člani društva, ki so bili večinoma telovadci, so bili zagreti za sokolsko idejo. 6. junija 1906 so začeli pripravljati ustanovitev sokolskega društva tudi v Mariboru. Ustanovni zbor društva Sokol Maribor je bil 24. marca 1907 v Narodnem domu. Za starosto sokolskega društva je bil imenovan dr. Franjo Rosina, ki ga štejemo za očeta sokolstva v Mariboru.

Športno društvo Center Maribor je torej naslednik društva Sokol Maribor, ki je leta 2007 proslavljalo 100-letnico svojega obstoja. V vrstah tega društva so vadili številni znani Mariborčani, člana sta bila tudi Leon Štukelj in Josip Primožič Tošo. Društvo je bilo v 30-ih letih prejšnjega stoletja lastnik sedanje Unionske dvorane, po drugi svetovni vojni so člani vadili na letnem telovadišču v Ljudskem vrtu. Po odloku leta 1964 je tedanji DTV Partizan Maribor – Center dobil prostore bivšega gasilskega doma, ki jih je preuredil za potrebe osnovne dejavnosti telesne vzgoje in športne gimnastike in od tedaj domuje na lokaciji ob mestnem parku.

Kontaktni obrazec