Rekreativne vadbe na ŠD Center Maribor

Ena najpomembnejših vlog gimnastičnega programa je razvijanje osnovnih gibalnih sposobnosti, kot so moč, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje in hitrost. Poleg razvijanja gibalnih sposobnosti in pridobivanja gibalnih izkušenj je ena najpomembnejših značilnosti športne gimnastike prispevek k vzgoji in oblikovanju osebnosti otroka, saj primerno izbran in organiziran vadbeni program zahteva in vzbuja v učencih smisel za kolektivno delo, samodisciplino, vztrajnost, borbenost, pogum, samozavest in druge pozitivne lastnosti človekove osebnosti, ki se kasneje prenašajo v njegovo vsakdanje življenje in delo. Tega se na ŠD Center Maribor zavedamo, zato ponujamo programe gimnastike za vse starostne kategorije, saj želimo gimnastiko približati širokemu krogu ljudi in prispevati k razvoju gibalnih in osebnostnih lastnosti. Poleg gimnastičnih programov nudimo tudi druge oblike rekreativnih vadb, kot so pilates, ples na kotalkah, poletne aktivnosti in rojstni dnevi v gimnastični dvorani. Športno dvorano, ki smo jo v letu 2019 prenovili, dajemo tudi v najem in tako omogočamo rekreacijo tudi drugim športnim navdušencem.

Vadba v društvenih programih je možna le ob plačilu letne članarine, ki znaša 20 EUR. Članarina zagotavlja vadbeno mesto v enem šolskem letu ter članske ugodnosti. Poravna se ob vpisu v društvene programe.

UGODNOSTI ČLANOV DRUŠTVA:

Popust pri celodnevnih poletnih taborih v višini 10 EUR
Popust pri poldnevnih poletnih taborih v višini 5 EUR
Popust pri rojstnih dnevih v pižamah v višini 10 EUR
Popust pri rojstnodnevnih zabavah v višini 5 EUR

Rekreativni programi:

Otroški park

Gimnastika otrok s starši

Gimnastika za otroke

Nadaljevalna gimnastika

Gimnastika za mladino in odrasle

Pilates

Gimnastika v OŠ

Vadba starejših članov

Najem športnih objektov

GIMNASTIKA OTROK S STARŠI

Vadba gimnastika otrok s starši je namenjena otrokom od 1. do 3. leta starosti, ki vadijo s starši. Starši se ukvarjajo z otrokom po navodilih vaditelja, ga usmerjajo in motivirajo. Otroci se na vadbi povežejo s starši, naučijo se poslušati in počakati, s pomočjo staršev se naučijo osnovnih izrazov. Vadba je sestavljena iz naravnih oblik gibanja, poskokov, oponašanja živali in predmetov, srečevanja z igrami, žogami in obroči. Otroci spoznavajo in pridobivajo izkušnje na orodjih.

Urnik

torek: 16:15 - 17:00
torek: 17:00 - 17:45
četrtek: 16:15 - 17:00
četrtek: 17:00 - 17:45

CENIK

65 EUR / *vadbeno obdobje - 1x tedensko
*Šolsko leto je razdeljeno na 3 vadbena obdobja. Vadbeno obdobje je določeno ob začetku šolskega leta.

POPUST ZA DRUŽINE Z VEČ OTROKI: drugi otrok 50 EUR, tretji in nadaljnji otrok 40 EUR

Kontakt

Jerneja Fišer Kurnik
040 858 815, jerneja@gimnastika-maribor.si

GIMNASTIKA ZA OTROKE

Programa Gimnastični vrtec in Gimnastična šola sta namenjena otrokom od 3. do 12. leta. Programa sta sestavljena iz naravnih oblik gibanja (plazenja, lazenja, kotaljenja,…), iz gimnastičnih vaj in iz gibalnih nalog na različnih gimnastičnih orodjih. Otroci se, poleg osvajanja različnih gibalnih izkušenj, učijo samostojno reševati gibalne probleme in se naučijo izvajati osnovne elemente gimnastike - preval naprej, preval nazaj, stoja na lopaticah, gimnastični poskoki, osnovni skoki na mali in veliki prožni ponjavi, skoki v globino, hoja po gredi, različne opore na rokah, stoje na glavi, stoje na rokah, premeti v stran,…

Urnik

ponedeljek: 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00, 18.00 - 19.00
torek: 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00, 18.00 - 19.00
sreda: 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00, 18.00 - 19.00, 19.00 - 20.00
četrtek: 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00, 18.00 - 19.00
petek: 16.00 - 17.00, 17.00 - 18.00, 18.00 - 19.00, 19.00 - 20.00
Proste termine za posamezne starosti preverite na jerneja@gimnastika-maribor.si

CENIK

65 EUR / *vadbeno obdobje - 1x tedensko
110 EUR / *vadbeno obdobje - 2x tedensko
*Šolsko leto je razdeljeno na 3 vadbena obdobja. Vadbeno obdobje je določeno ob začetku šolskega leta.

POPUST ZA DRUŽINE Z VEČ OTROKI:
1x tedensko: drugi otrok 50 EUR, tretji in nadaljnji otrok 40 EUR
2x tedensko: drugi otrok 85 EUR, tretji in nadaljnji otrok 70 EUR

Kontakt

Jerneja Fišer Kurnik
040 858 815, jerneja@gimnastika-maribor.si

NADALJEVALNA ŠOLA GIMNASTIKE

Progam Nadaljevalna šola gimnastike je namenjena otrokom od 6. leta starosti, ki že imajo osnove športne gimnastike in bi želeli dopolniti svoje gimnastično znanje. Otroci se poleg osnovnih elementov gimnastike učijo tudi težjih gimnastičnih prvin - stoja na rokah, premet naprej in nazaj, premet v stran – »kolo«, premet v stran na obe nogi – »rondat«, sklopka z glave, salto naprej in nazaj, težji skoki na mali in veliki prožni ponjavi, različni preskoki, osnovni elementi na ostalih orodjih,…

Urnik

1. SKUPINA (2013 in 2014) - torek in četrtek: 17.00 – 18.15
2. SKUPINA (2011 in 2012) – torek in četrtek: 18.15 – 19.30
3. SKUPINA (2010 in starejši) – ponedeljek in sreda: 19.00 – 20.15
Informacije o prostih mestih v posameznih skupinah dobite na jerneja@gimnastika-maribor.si

CENIK

120 EUR / *vadbeno obdobje - 2x tedensko
*Šolsko leto je razdeljeno na 3 vadbena obdobja. Vadbeno obdobje je določeno ob začetku šolskega leta.

POPUST ZA DRUŽINE Z VEČ OTROKI:
2x tedensko: drugi otrok 95 EUR, tretji in nadaljnji otrok 80 EUR

Kontakt

Jerneja Fišer Kurnik
040 858 815, jerneja@gimnastika-maribor.si

OTROŠKI PARK

Otroški park je dopoldanski program, ki je namenjen malčkom, ki začenjajo s plazenjem ali s svojimi prvimi koraki. Mehki poligon v gimnastični dvorani bo vaše malčke zagotovo navdušil. Malčki vadijo v spremstvu staršev, starih staršev, varušk…

Urnik

torek: 9.30 – 10.30

CENIK

20 EUR / 8 obiskov
3 EUR / 1 obisk

Kontakt

Marianna Bedenik
031 850 124, marianna@gimnastika-maribor.si

GIMNASTIKA ZA MLADINO IN ODRASLE

Vadba v programu Gimnastika za mladino in odrasle je namenjena mladim od 12. leta in odraslim, ki že imajo osnovno znanje gimnastike in tudi tistim, ki bi se z gimnastiko želeli šele spoznati. Posebej primerna je za športnike drugih športnih panog, ki bi želeli osvojiti akrobatske prvine. Vadbo sestavljajo tako naravne oblike gibanja, kot tudi zahtevnejše gimnastične prvine.

Urnik

MLADINA IN ODRASLI OD 15. LETA - torek in/ali petek: 20.00 – 21.30

CENIK

65 EUR / *vadbeno obdobje - 1x tedensko
110 EUR / *vadbeno obdobje - 2x tedensko
*Šolsko leto je razdeljeno na 3 vadbena obdobja. Vadbeno obdobje je določeno ob začetku šolskega leta.

POPUST:
Če je naš član tudi vaš otrok, imate 10% popusta.

Kontakt

Marianna Bedenik
marianna@gimnastika-maribor.si
Srečko Namestnik
srecko@gimnastika-maribor.si

PILATES

PILATES je filozofija TELESA-RAZUMA-DUHA, ki vedno bolj prodira v naša življenja. Splošno znano je, da je za zdravje (tako fizično kot psihično) dobro, da je gibanje sestavni del življenja. Pilates je motivacijska vadba za nov zagon, da razgibamo svoja telesa in stopimo na pot zdravega načina življenja. Glavni namen vadbe je krepitev mišic trupa (vse trebušne in vse hrbtne mišice) – centra telesa – in ohranjanje stabilnosti telesa med izvajanjem gibanja z rokami in z nogami, mobilizacija hrbtenice in izboljšanje gibljivosti. Komu je vadba namenjena? Vsem!

Urnik

ponedeljek: 19.00 – 20.00
četrtek: 18.00 – 19.00

CENIK

65 EUR / *vadbeno obdobje - 1x tedensko
110 EUR / *vadbeno obdobje - 2x tedensko
*Šolsko leto je razdeljeno na 3 vadbena obdobja. Vadbeno obdobje je določeno ob začetku šolskega leta.

POPUST:
Če je naš član tudi vaš otrok, imate 10% popusta.

Kontakt

Jerneja Fišer Kurnik
040 858 815, jerneja@gimnastika-maribor.si

GIMNASTIKA V OŠ

Gimnastika je osnovni šport, ki razvija gibalne spretnosti, osebnost otrok ter nudi izhodišče za ukvarjanje z drugimi športi in kakovost življenja na višji ravni. Strokovno dognano je, da so otroci v času med petim in devetim letom starosti najbolj dovzetni za razvoj gibalnih spretnosti. Navkljub temu je skrb za gibalni razvoj otrok v tem času prepuščena zgolj iznajdljivosti staršev in učiteljicam razrednega pouka. Strokovnjaki Gimnastične zveze Slovenije menimo, da si otroci zaslužijo večji poudarek na športnem področju. S tem namenom smo za otroke od 1. do 4. razreda pripravili program rekreativne športne gimnastike, ki bo poskrbel za skladen telesni razvoj in razvoj gibalnih ter funkcionalnih sposobnosti vašega otroka. Vadbo Gimnastika v osnovni šoli izvajamo na različnih osnovnih šolah v Mariboru in okolici in poteka enkrat tedensko po eno šolsko uro v prostorih osnovne šole.

Kontakt

Jerneja Fišer Kurnik
040 858 815, jerneja@gimnastika-maribor.si

VADBA STAREJŠIH ČLANOV

Vadba je namenjena starejšim članom, ki želijo ohranjati kondicijo in dobro razpoloženje.

Urnik

STAREJŠE ČLANICE: ponedeljek in četrtek: 20.00 – 21.00
STAREJŠI ČLANI 1: sreda 20.00- 21.30
STAREJŠI ČLANI 2: sreda 18.30 - 20.00 in sobota 17.00 - 18.30

CENIK

15 EUR / mesec - skupina starejše članice
12 EUR / mesec - skupina starejši člani 1
20 EUR / mesec - skupina starejši člani 2

Kontakt

Jerneja Fišer Kurnik
040 858 815, jerneja@gimnastika-maribor.si

NAJEM ŠPORTNIH OBJEKTOV

ŠD Center Maribor daje v najem športno dvorano na Mladinski ulici 12a, primerno za različne kolektivne športe. Za dodatne informacije in proste termine nas kontaktirajte na jerneja@gimnastika-maribor.si

CENIK

20 EUR / uro najema

Kontakt

Jerneja Fišer Kurnik
040 858 815, jerneja@gimnastika-maribor.si

Kontaktni obrazec